Lid Raad van Toezicht

PCBO Amersfoort
Solliciteer nu

Lid Raad van Toezicht

per direct
PCBO Amersfoort
Solliciteer nu

Ben jij die toezichthouder met een onderwijskundig profiel die weet te balanceren tussen kritisch toezien en inspireren tot vernieuwing? De Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Amersfoort zoekt een nieuw lid voor haar raad van toezicht (per direct). Wil jij een maatschappelijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een moderne onderwijsorganisatie en indirect aan de ontwikkeling van kinderen, ligt je expertise op het gebied van onderwijs en onderwijskundig management en past jou de rol van inspirerende sparring partner, zowel voor collega’s in de raad van toezicht als voor het college van bestuur?

In verband met de aflopende zittingstermijn van een van haar leden zoekt de Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Amersfoort voor haar raad van toezicht per direct

Een lid met kennis en ervaring op het terrein van onderwijs met een netwerk binnen het onderwijsveld.

Als raad van toezicht van PCBO Amersfoort vormen wij een professioneel team. Elk van de leden brengt expertise in op een specifiek terrein. Met het nieuw te benoemen lid houden we de mix van kennis- en ervaringsgebieden op peil.

Specifieke eisen onderwijskundig profiel:

De beoogde kandidaat is deskundig op onderwijskundig gebied met een brede blik op onderwijs en bestuur en is sparringpartner voor het college van bestuur op actuele vraagstukken.

 • Vakdeskundigheid op het gebied van onderwijs waaronder kwaliteitsbeleid en onderwijskundig management.
 • Kunnen onderkennen van kansen en risico’s op de voornoemde terreinen.
 • Oog hebben voor de betekenis hiervan in de praktijk van iedere dag voor de PCBO scholen.
 • Zicht op belangrijke trends in onderwijsvernieuwing.
 • Wanneer je beschikt over kennis van wet- en regelgeving inzake het primair (passend) onderwijs is dat een pre.

Algemene functie-eisen:

RvT leden:

 • brengen vanuit hun eigen aandachtsveld trends en ontwikkelingen in. Daarmee vervullen zij de rol van inspirerende sparring partner, zowel voor collega’s in de raad van toezicht als voor het CvB.
 • zijn rolvast m.b.t. de positie van toezichthouder en onderschrijven de governance-code van de PO-Raad.
 • zijn maatschappelijk betrokken.
 • zijn bij voorkeur bekend met de stad en de regio.
 • onderschrijven de identiteit van de stichting zoals neergelegd in haar grondslag en missie.

Vrouwen en personen uit minderheidsgroepen worden nadrukkelijk uitgenodigd te reageren.

Wat brengt het je?

 • Je lidmaatschap biedt je de kans een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een moderne onderwijsorganisatie en indirect aan de ontwikkeling van kinderen.
 • Gerichte cursussen bieden je de mogelijkheid de basis onder je toezichtwerk te versterken.
 • Tegenover je inspanningen staat een vergoeding conform de richtlijnen van de VTOI-NVTK.

Grondslag, missie en kernwaarden

De scholen van de stichting bieden kwalitatief goed onderwijs op protestants-christelijke grondslag. Dit betekent dat kinderen op de scholen van PCBO Amersfoort vanuit een christelijk-sociale inspiratie, en met respect voor het unieke van ieder kind, uitgedaagd worden zich veelzijdig en optimaal te ontwikkelen. Kinderen worden gestimuleerd hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelfstandig, kritisch en respectvol samen te leven. Op onze scholen is er aandacht voor elkaar en worden onze medewerkers uitgedaagd zich verder te ontwikkelen in hun professionaliteit.

In de Stichting PCBO Amersfoort werken 12 reguliere basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs samen. Verspreid over de verschillende wijken van Amersfoort bieden ze onderwijs aan ruim 3500 kinderen. De scholen zijn toegankelijk voor elk kind uit Amersfoort. De drie kernwaarden voor het dagelijks denken en handelen zijn

Lef, Ruimte en Verantwoording.

Organisatie en beleid

De stichting wordt geleid door een tweehoofdig college van bestuur, dat verantwoording aflegt aan de raad van toezicht. De dagelijkse leiding van de scholen ligt bij de schooldirecteuren. Het bestuur ontwikkelt, samen met de directeuren en de stafleden op het bestuursbureau, stichtingsbreed beleid voor onderwijs, HRM, bedrijfsvoering en ICT en stimuleert en bewaakt de uitvoering hiervan. PCBO Amersfoort is een gezonde organisatie, die er onderwijsinhoudelijk en financieel goed voor staat. De focus ligt enerzijds op het realiseren van de basiskwaliteit en anderzijds op de brede ontwikkeling van leerlingen zoals beschreven in het strategisch beleidsplan. Voor meer informatie zie www.pcboamersfoort.nl.

Praktische informatie

 • De RvT vergadert 5-7 keer per jaar (in principe op maandag).
 • Leden rekenen daarnaast op 3 vergaderingen of gesprekken per jaar met externen of in commissieverband en 1 ochtend voor het afleggen van een werkbezoek aan één van de scholen.
 • Voor startende RvT-leden is er een inwerkplan.

Reageren

 • Met inhoudelijke vragen kun je bellen met het hoofd van de benoemingscommissie, tevens voorzitter van de raad van toezicht, Sander van der Veen, bereikbaar op 06-22 03 75 39.
 • Met vragen over de procedure kun je terecht bij het bestuursbureau van de stichting. Daar kun je ook nader informatie opvragen. Bel op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via (033) 750 34 68, op woensdag via (033) 464 80 65. Tijdens de voorjaarsvakantie 06-18 41 80 91.
 • Je reactie met cv en motivatie kun je tot uiterlijk vrijdag 13 maart mailen naar: Bestuursbureau PCBO Amersfoort, t.a.v. Sander van der Veen, voorzitter RvT via stichting@pcboamersfoort.nl.

Procedure

Kennismakings- en selectiegesprekken worden gehouden op maandag 30 maart en donderdag 2 april in de avonduren. De gesprekken zijn met vertegenwoordigers van het CvB, de GMR en de RvT. Het nieuwe lid wordt benoemd op voordracht van de GMR.

www.pcboamersfoort.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.